הוספת חוות דעת - ‏תנור חימום Omega IP65-STO2000GT-WL

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת