הוספת חוות דעת - ‏מפזר חום Omega OM-FANH-S

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת

Error
Whoops, looks like something went wrong.