הוספת חוות דעת - ‏תנור ספירלה Omega OM-HT1400C

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת