הוספת חוות דעת - ‏תנור הלוגן/אינפרא Omega OM-HT2600i

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת