הוספת חוות דעת - ‏עגלה Oyster Zero Stroller Limited Edition

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת