הוספת חוות דעת - מכונת גילוח Panasonic ES-LT2A פנסוניק

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת