הוספת חוות דעת - אוזניות ‏חוטיות Panasonic RP-HJX5 פנסוניק

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת