הוספת חוות דעת - ‏עגלה Peg Perego Bloom Navy Blue פג פרגו

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת