הוספת חוות דעת - מסך מחשב Philips 328P6AUBREB פיליפס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת