הוספת חוות דעת - טלוויזיה Philips 43PUT6002 4K ‏43 ‏אינטש פיליפס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת