הוספת חוות דעת - מסך מחשב Philips G2590VXQ פיליפס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת