הוספת חוות דעת - מגהץ Philips GC4610

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת