הוספת חוות דעת - מכונת גילוח Philips HQ7350

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת