הוספת חוות דעת - מכונת גילוח Philips S5570/66 פיליפס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת