הוספת חוות דעת - מכונת גילוח Philips SW6700 Star Wars special edition פיליפס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת