הוספת חוות דעת - ‏מצלמת אבטחה Provision PT838E

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת