הוספת חוות דעת - מקרן קול PURE ACOUSTICS STS-1 פיור אלחוטי 150W

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת