הוספת חוות דעת - מחשב נייד Razer Blade 15 Base רייזר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת