הוספת חוות דעת - טלפון סלולרי Razer Phone 2 רייזר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת