הוספת חוות דעת - ‏מסלסל שיער Remington CI67E1

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת