הוספת חוות דעת - מגהץ Rowenta DG8961

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת