הוספת חוות דעת - טלפון סלולרי Samsung Galaxy A9 128GB סמסונג

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת