הוספת חוות דעת - Samsung Galaxy S5 SM-G900F / Galaxy S5 SM-G900T EBBG900BBC

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת