הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא תחתון Samsung RF29DEPN ‏806 ‏ליטר סמסונג

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת