הוספת חוות דעת - מקרר Samsung RF66M9091SL סמסונג

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת