הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא תחתון Samsung RF85K9052SR/LV ‏788 ‏ליטר סמסונג

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת