הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא עליון Samsung RT38K5400WW ‏388 ‏ליטר סמסונג

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת