הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא עליון Samsung RT50K6340SP ‏508 ‏ליטר סמסונג

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת