הוספת חוות דעת - טלוויזיה Samsung UE82NU8000 4K ‏82 ‏אינטש סמסונג

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת