הוספת חוות דעת - מכונת כביסה Samsung WW80K4430YW/KJ סמסונג

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת