הוספת חוות דעת - דיסק און קי SanDisk Cruzer 16GB

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת