הוספת חוות דעת - מיקרוגל דיגיטלי 23 ליטר SANSUI P90D23ETLB8

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת