הוספת חוות דעת - ‏קומקום חשמלי Sauter WK210S סאוטר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת