הוספת חוות דעת - שעון יד Seiko SSE147J1 סייקו

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת