הוספת חוות דעת - סט מברגות Makita LCT303

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת