הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא עליון Sharp K42 ‏322 ‏ליטר שארפ

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת