הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא עליון Sharp SJ3145 ‏405 ‏ליטר שארפ

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת