הוספת חוות דעת - מקרר ‏דלת ליד דלת Siemens KA92DSW30 ‏541 ‏ליטר סימנס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת