הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא תחתון Siemens KG36NAI45 ‏646 ‏ליטר סימנס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת