הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא תחתון Siemens KG86NAI30L ‏617 ‏ליטר סימנס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת