הוספת חוות דעת - מייבש כביסה Siemens WT45H207IL ‏7 ‏ק"ג סימנס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת