הוספת חוות דעת - טלוויזיה Skyworth 24E3A12G HD Ready ‏24 ‏אינטש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת