הוספת חוות דעת - שולחן טלויזיה זכוכית עץ משולב תלייה SONOROUS MD8540

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת