הוספת חוות דעת - מנשא תינוק מנשא תינוק לטיולים Source

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת