הוספת חוות דעת - מגהץ Stirolux 1100S

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת