הוספת חוות דעת - טלוויזיה TCL 40S6500

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת