הוספת חוות דעת - טלוויזיה TCL L22D2900 Full HD ‏22 ‏אינטש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת