הוספת חוות דעת - מגהץ ‏קיטור Tefal GV6721 טפאל

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת