הוספת חוות דעת - מגהץ Tefal GV6840 טפאל

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת