הוספת חוות דעת - מגהץ ‏קיטור Tefal GV8977

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת